Skip to main content
Fundusze UE

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/03/2024/BIS
z dn. 27.03.2024 r.

Zamówienie realizowane jest na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do projektu grantowego „Bon na cyfryzację” Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, I. Badania i innowacje, 1.2 Rozwój przez cyfryzację, Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP – bon na cyfryzację.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie nowej platformy internetowej do obsługi klientów B2B i B2C wraz z pakietem szkoleniowym.

Szczegółowe informacje i warunki oraz formularz składania ofert do pobrania tutaj.