Skip to main content
header-fundusze-europejskie

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma bierze udział w wyjeździe podlaskich przedsiębiorców do Brukseli 23-27 maja 2022 r. oraz Londynu 13-17 czerwca 2022 r.

  • Celem wydarzeń jest:
  • promocja gospodarcza województwa podlaskiego,
  • wsparcie podlaskich przedsiębiorców,
  • nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Na spotkaniach promujemy ciasta, brownie, granolę pod markami Piekarnia Żubrówka i LOV.

Wyjazdy współfinansowane w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
Poddziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.