Skip to main content
Fundusze UE

Podlaskie – naturalna droga rozwoju

header-fundusze-europejskie

W dniach 13-17 czerwca, wraz z innymi przedsiębiorcami z województwa podlaskiego, odbyliśmy w Londynie serię spotkań w ramach projektu promocji gospodarczej „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”.
Celem seminariów i spotkań biznesowych było nawiązanie współpracy ze stroną brytyjską, omówienie możliwości polsko-brytyjskiej wymiany handlowej  po brexicie, sprzedaży produktów polskich na rynku brytyjskim i związanych z tym szans dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.

Podczas wyjazdu nawiązaliśmy cenne kontakty biznesowe, które w przyszłości mogą pomóc rozszerzyć obszar sprzedaży naszych produktów, ciastek, brownie i granoli pod markami Piekarnia Żubrówka i LOV, o rynek zagraniczny.

Wyjazd był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.